Ambasada Polska w RPA w Pretorii

14 Amos Street, Colbyn 0083, Pretoria, RSA
Adres do korespondencji:
P.O.Box 12277, Queenswood 0121, RSA
Telefon: (00-27 12) 43 02 631 do 2,
Faks: (00-27 12) 43 02 608

E-mail: e20@mweb.co.za

Wydział Konsularny

E-mail: konsulat@mweb.co.za


 
Polityka Prywatności